Πρόπτωση Μήτρας

Πρόπτωση των πυελικών οργάνων είναι η μετατόπιση τους προς τα κάτω που οφείλεται σε ανεπάρκεια των στηρικτικών δομών της πυέλου. Ο όρος μπορεί να αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα όργανα.

Συγκεκριμένα, η πρόπτωση μπορεί να αφορά:

  • τη μήτρα(πρόπτωση μήτρας)
  • την ουροδόχο κύστη(κυστεοκήλη)
  • το ορθό έντερο(εντεροκήλη)
  • Συνδυασμό των παραπάνω
  • το κολπικό κολόβωμα μετά από υστερεκτομή

Πρόπτωση πυελικών οργάνων μπορεί να συμβεί εξαιτίας:

1.) Γενετικής προδιάθεσης

2.) Πολλών φυσιολογικών τοκετών

3.) Τρόπου ζωής (άρση βαρέων αντικειμένων, παχυσαρκία)

4.) Μεγάλης ηλικίας-εμμηνόπαυσης

5.) Νοσημάτων του συνδετικού ιστού

6.) Χρόνιας δυσκοιλιότητας

Τα συνήθη συμπτώματα της πρόπτωσης είναι το αίσθημα ξένου σώματος στα έξω γεννητικά όργανα, η δυσκολία εκκένωσης της ουροδόχου κύστης ή η ακράτεια από προσπάθεια.

Η εξέταση των γυναικών με πρόπτωση ξεκινάει με τη λήψη ενός λεπτομερούς μαιευτικού ιστορικού. Στη συνέχεια ακολουθεί η γυναικολογική εξέταση οπού καθορίζεται ο βαθμός της πρόπτωσης και εκτιμάται το μέγεθος της μήτρας.

Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική ή επεμβατική.

Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει την άσκηση, την απώλεια βάρους, την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας καθώς και τις ασκήσεις ενδυνάμωσης του πυελικού εδάφους.(ασκήσεις Kegel) Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν και οι πεσσοί, ειδικά σε γυναίκες που δεν επιθυμούν τη χειρουργική θεραπεία, ή σε γυναίκες που η χειρουργική αντιμετώπιση αντενδείκνυται.

Η συνηθέστερη χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση της πρόπτωσης των γυναικολογικών οργάνων είναι η κολπική υστερεκτομή με ταυτοχρονη διόρθωση της κυστεοκήλης και ορθοκήλης(εφόσον υπάρχουν). Μία παραλλαγή της επέμβασης είναι η κολπόκλειση(ενδείκνυται σε μεγαλύτερες γυναίκες που δεν έχουν πλέον σεξουαλικές επαφές)