Καθ’ έξιν αποβολές

Οι καθ᾽ έξιν αποβολές (επαναλαμβανόμενες αποβολές) είναι ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα που καλείται να επιλύσει ο γυναικολόγος.

Με τον όρο καθέξιν αποβολές ορίζονται οι επαναλαμβανόμενες συνεχόμενες αποβολές τριών ή περισσοτέρων κλινικά επιβεβαιωμένων κυήσεων μικρότερων της 20ης εβδομάδας.

Ταξινομούνται σε πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς.

Πρωτοπαθείς: Οι καθέξιν αποβολές σε γυναίκες που έχουν 3 συνεχόμενες αυτόματες αποβολές, με τον ίδιο σύντροφο και η κύηση τερματίζεται πριν την 20η εβδομάδα.

Δευτεροπαθείς: Οι καθέξιν αποβολές σε γυναίκες που έχουν 3 ή περισσότερες συνεχόμενες αποβολές μετά τη γέννηση ενός παιδιού.

Τα αίτια των καθ᾽έξιν αποβολών είναι ενδοκρινολογικά, ανατομικά, αιματολογικά, ανοσολογικά, γενετικά και λοιμώδη.

Α. Ενδοκρινολογικά αίτια: Είναι τα συχνότερα αίτια καθ᾽ έξιν αποβολών, καθως διαταραχές στη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα, προλακτινώματα, διαταραχές στο μεταβολισμό της γλυκόζης καθώς και ανεπάρκεια του ωχρού σωματίου ή το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών μπορούν να προκαλέσουν την απώλεια του κυήματος.

Β. Ανατομικά αίτια: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας όπως δίδελφη μήτρα( πιθανότητα αποβολής 13-42%), δίκερο μήτρα(πιθανότητα αποβολής 28-44%) και διαφράγματα της μήτρας(πιθανότητα αποβολής ως και 60%), τις συμφύσεις της μήτρας, τους ενδομήτριους πολύποδες, τα ινομυώματα καθώς και την ανεπάρκεια του τραχήλου της μήτρας.

Γ. Αιματολογικά αίτια: Στην κατηγορία αυτή ανήκει κυρίως η θρομβοφιλἰα( Faktor-V-Leiden-Mutation, έλλειψη πρωτεἱνης S ή -C,ανεπάρκεια αντιθρομβίνης) Η σωστή διερεύνηση τόσο των αιματολογικών όσο και των ενδοκρινολιγικών αιτιών γίνεται συντονισμένα από το γυναικολόγο και ειδικό αιματολόγο ή ενδοκρινολόγο αντίστοιχα, έτσι ώστε να μας οδηγήσει στο καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα.

Δ. Ανοσολογικά αίτια: Πιθανά αίτια αυτής της κατηγορίας είναι το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, η ενδομητρίωση, νόσοι του συνδετικού ιστού(συστηματικός ερυθηματώδης λύκος)

Ε. Γενετικοί παράγοντες: Είναι συχνότερο αίτιο των σποραδικών αποβολών και όχι των επαναλαμβανόμενων. Τα ζευγάρια αυτά χρήζουν γενετικής συμβουλής για την πρόγνωση των επομένων κυήσεων.

ΣΤ. Λοιμώδη αίτια: Η συσχέτιση των λοιμώξεων με τις καθ᾽έξιν αποβολές είναι ασαφής. Δεν έχει βρεθεί συσχέτιση με λοιμώξεις από χλαμμύδια, μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα, τοξόπλασμα, ερυθρά ,CMV.

Υπάρχει επίσης και ένα μεγάλο ποσοστό των καθ᾽έξιν αποβολών που η αιτιολογία είναι αδιευκρίνιστη.

Για τη διάγνωση των καθ᾽έξιν αποβολών συνιστάται η λήψη ενός πλήρους ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, υπερηχογραφικός έλεγχος, υστεροσκόπηση με βιοψία του ενδομητρίου, ορμονικός και αιματολογικός έλεγχος, καλλιέργια κολπικού υγρού, έλεγχος για λοιμώξεις και ενίοτε και άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Είναι σαφές ότι ο γυναικολόγος εξατομικεύει τις απαραίτητες εξετάσεις σε κάθε περίπτωση.