Υστερεκτομή

Με τον όρο υστερεκτομή περιγράφεται η χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης της μήτρας. Τα είδη της υστερεκτομής είναι:

* Η ολική υστερεκτομη, δηλαδή η αφαίρεση ολόκληρης της μήτρας.

* Υφολική υστερεκτομή, δηλαδή η αφαίρεση της μήτρας με διατήρηση του τραχήλου της μήτρας.

* Ριζική υστερεκτομή, δηλαδή η αφαίρεση της μήτρας καθώς και των παραμητρίων και τμήματος του κόλπου.

Η υστερεκτομή μπορεί να γίνει με διάφορες τεχνικές:

1. Λαπαροσκοπικά.

Γίνονται 3-4 μικρές τομές (0,5-2cm) στην κοιλιακή χώρα και με ειδικά εργαλεία γίνεται η εξαίρεση της μήτρας και πιθανώς και των εξαρτημάτων. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι οι μικρές τομές προσπέλασης ( αρα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα), ο ήπιος μετεγχειρητικός πόνος, καθώς και η μικρότερη παραμονή στην κλινική.

2. Κολπικά.

Η μήτρα καθώς και τα εξαρτήματα αφαιρούνται διακολπικά. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η απουσία δερματικών τομών, ο ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος ( πολύ μικρότερος σε σχέση με την κοιλιακή υστερεκτομή) και το γεγονός ότι η επέμβαση μπορεί να γίνει και χωρίς γενική αναισθησία( με ραχιαία ή επισκληρίδιο).

3. Κοιλιακά.

Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται μία τομή χαμηλά στην κοιλιά και στη συνέχεια αφαιρείται η μήτρα. Το πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ότι δεν περιορίζεται από το μέγεθος της μήτρας ή από παλαιότερες επεμβάσεις στην κοιλιά. Τα μειονεκτήματα είναι η παρουσία μετεγχειρητικής ουλής στην κοιλιά και ο εντονότερος μετεγχειρητικός πόνος.

Με τον όρο υστερεκτομή περιγράφεται η χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης της μήτρας. Τα είδη της υστερεκτομής είναι:

* Η ολική υστερεκτομη, δηλαδή η αφαίρεση ολόκληρης της μήτρας.

* Υφολική υστερεκτομή, δηλαδή η αφαίρεση της μήτρας με διατήρηση του τραχήλου της μήτρας.

* Ριζική υστερεκτομή, δηλαδή η αφαίρεση της μήτρας καθώς και των παραμητρίων και τμήματος του κόλπου.

Η υστερεκτομή μπορεί να γίνει με διάφορες τεχνικές: