Ινομυώματα

Τα ινομυώματα αποτελούν τους συχνότερους καλοήθεις όγκους της μήτρας. Αποτελούνται από διογκωμένες λείες μυϊκές ίνες, εμφανίζονται κυρίως στην αναπαραγωγική ηλικία. Ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται στη μήτρα, διακρίνονται σε ενδοτοιχωματικά,υπορογόνια και υποβλενογόνια. Επίσης μπορεί τα ινομυώματα να έχουν και μίσχο οπότε ονομάζονται μισχωτα.

Το κλασικό σύμπτωμα των ινομυωμάτων είναι οι αιμορραγίες (μηνορραγίες ή μηνομητρορραγίες).Οι αιμορραγίες αυτές οφείλονται στην έντονη αγγείωση των ινομυωμάτων. Επίσης μπορούν να δημιουργήσουν και άλλα συμπτώματα όπως αίσθημα βάρους χαμηλά στην κοιλία, συχνουρία, δυκοιλιότητα, πόνο κατά την επαφή αλλά και προβλήματα γονιμότητας.

Η διάγνωση των ινομυωμάτων είναι σχετικά απλή. Η διάγνωση γίνεται με τη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού, στη συνέχεια στη γυναικολογική εξέταση συνήθως η μήτρα βρίσκεται διογκωμένη και το υπερηχογράφημα δείχνει των αριθμό και τη θέση των ινομυωμάτων. Σε περιπτώσεις αμφιβολίας μπορεί να ζητηθει και συμπληρωματική μαγνητική ή αξονική τομογραφία. Ο τρόπος αντιμετώπισης των ινομυωμάτων εξαρτάται από το μέγεθος τους, την εντόπιση τους, την ηλικία της γυναίκας, τη βαρύτητα των συμπτωμάτων και τη επιθυμία της γυναίκας για τεκνοποίηση. Η θεραπεία εξαρτάται από τσ υμπτώματα και τον οικογενειακό προγραμματισμό της γυναίκας και εξατομικεύεται αναλόγως. Σε ασυμπτωματικές γυναίκες, κοντά στην εμμηνόπαυση συνίσταται ο τακτικός έλεγχος, καθώς κατά την εμμηνόπαυση τα ινομυώματα υποστρέφουν. Στη συντηρητική θεραπεία: χορηγούνται παυσίπονα για την αντιμετώπιση του πόνου. χορηγούνται GnRH ανάλογα( που συχνά προκαλούν την ελάττωση του μεγέθους των ινομυωμάτων) Τα GnRH ανάλογα συχνά χρησημοποιούνται και πριν την χειρουργική αφαίρεση των ινομυωμάτων. Η χειρουργική θεραπεια: Αφαίρεση των ινομυωμάτων(λαπαροσκοπικά ή υστεροσκοπικά) και διατήρηση της μήτρας.

Ινομυωματα