Εξωμήτριος Κύηση

Η εξωμήτριος κύση είναι η κύηση η οποία δεν βρίσκεται εντός της ενδομήτριας κοιλότητας, αλλα αναπτύσσεται εκτός αυτής. Η συνηθέστερη εξωμήτριος κύηση παρατηρείται στις σάλπιγγες.

Τα συμπτώματα της εξωμητρίου κύησης ποικίλουν. Τα συνηθέστερα είναι κολπική αιμόρροια και κοιλιακό άλγος. Σε περίπτωση ρήξης της εξωμητρίου κύησης έχουμε έντονο διαξιφιστικό κοιλιακό άλγος λόγω της ενδοκοιλιακής αιμορραγίας. Σε περιπτώσεις που η αιμορραγία είναι έντονη είναι δυνατόν η γυναικα να παρουσιάσει λιποθυμική τάση, έντονο πόνο στην κοιλιακή χώρα και λιποθυμικά επισόδεια.

Η εξωμήτριος κύηση μπορεί να οδηγηθεί σε αυτόματη αποβολή και να αποροφηθεί από τον οργανισμό. Μπορεί όμως και να συνεχίσει να μεγαλώνει και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει ρήξη στη σάλπιγγα με άμμεσο επακόλουθο την ενδοκοιλιακή αιμορραγία.

Η διάγνωση της εξωμητρίου βασίζεται στον υπερηχογραφικό έλεγχο και στις διαδοχικές μετρήσης της β χοριακής γοναδοτροπίνης(μιας ορμόνης που αυξάνεται κατά τη διάρκεια της κύησης). Σε περίπτωση που δεν απεικονίζεται κύημα εντός της μήτρας έχουμε υπόνιες εξωμητρίου κύησης. Είναι δυνατόν το κύημα να απεικονισθεί υπερηχογραφικά σε σημεία εκτός της μήτρας(σάλπιγγες, ωοθήκες, τράχηλος ή κοιλια) Συνήθως όμως δεν είναι δυνατή η απεικόνιση της και το βασικό μας εύρημα είναι η κενή ενδομήτριος κοιλότητα, παρόλο που το τεστ κύησης είναι θετικό.

Η θεραπεία της εξωμητρίου κύησης μπορεί να είναι συντηρητική, φαρμακευτική ή χειρουργική. Η θεραπεία καθορίζεται ανάλογα με τα υπερηχογραφικά, εργαστριακά και κλινικά ευρήματα. Συντηρητικά αντιμετωπίζοντα οι περιπτώσεις στις οποίες δεν έχουμε υπερηχογραφικά και κλινικά ευρήματα, και συνοδεύεται από πτώση της β χοριακής γοναδοτροπίνης.

Η φαρμακευτική θεραπεία (συνήθως με μεθοτρεξάτη) περιορίζεται σε περιπτώσεις που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Η χειρουργική θεραπεία γίνεται κυρίως με ενδοσκόπηση(λαπαροσκόπηση). Συνήθως αφαιρείται ολόκληρη η σάλπιγγα ή μπορει να γίνει και διάνοιξη της πάσχουσας σάλπιγγας και αφαίρεση της εξωμήτριου κύησης.