Δήλωση γέννησης

Η δήλωση γέννησης του παιδιού γίνεται στο ληξιαρχείο όπου ανήκει η κλινική.

Για το Γένεσις, το Διαβαλκανικό και τον Άγιο Λουκά είναι το ληξιαρχείο του δήμου Πυλαίας(τηλ. 2310-302600, διευθ. Κ.Παλαιολόγου 1)

Για τη Βιοκλινική και τη Γενική Κλινική είναι το ληξιαρχείο του δήμου Θεσ/νικης(τηλ. 2310-501921, διευθ. Ταντάλου 30)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη δήλωση γέννησης:

* Και για τους δύο γονείς: Δελτία Αστυνομικής, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ(πχ φωτοτυπία Και για τους δύο γονείς: Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας, AMKA, ΑΦΜ. (πχ φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας)

* Η ληξιαρχική πράξη γάμου.

* Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το δήμο ή την Κοινότητα όπου έχετε ανοίξει Οικογενειακή Μερίδα, το οποίο να έχει εκδοθεί το αργότερο πριν από 3 μήνες. Εάν υπάρχει ενδεικτική εγγραφή του ενός εκ των δύο συζύγων, χρειάζεται πιστοποιητικό και από τους δύο Δήμους. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει γάμος, είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

* Πράξη Προσδιορισμού Επωνύμου Τέκνου (ισχύει για γάμους που πραγματοποιήθηκαν μετά το 1983) και εφόσον του επώνυμο του τέκνου δεν αναγράφεται πάνω στην ληξιαρχική πράξη γάμου . Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος, απαιτείται η Πράξη Προσδιορισμού Επωνύμου του πολιτικού γάμου.

Προσοχή: Πρέπει να προσκομίσετε τα πρωτότυπα έγγραφα!

Σε περίπτωση ασφάλισης του νεογνού μέσω ΕΟΠΥΥ:

Μετά την Δήλωση στο Ληξιαρχείο, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα ΚΕΠ για να εκδοθεί το ΑΜΚΑ του νεογνού. Ακολούθως, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ασφαλιστικό σας ταμείο για την έκδοση του βιβλιαρίου ασθενείας του νεογνού. Το βιβλιάριο θα πρέπει να προσκομιστεί στην Κλινική πριν το εξιτήριο του νεογνού (εφόσον αυτό είναι εφικτό).