Βιοψία χοριακής λάχνης-τροφοβλάστης (cvs)

Οι χοριακές λάχνες ή τροφοβλάστη είναι μέρος του αναπτυσσόμενου πλακούντα. Η λήψη τροφοβλάστης είναι μία επεμβατική εξέταση κατά την οποία λαμβάνονται χοριακές λάχνες από τον πλακούντα, προκειμένου να γίνει έλεγχος για πιθανές γενετικές ανωμαλίες του εμβρύου. Η εξέταση αυτή γίνεται μεταξύ της 10ης και 13ης εβδομάδας.

Αρχικά ελέγχεται η θέση του εμβρύου και του πλακούντα και στη συνέχεια ακολουθεί η λήψη της τροφοβλάστης. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει είτε κολπικά, είτε κοιλιακά.(τις περισσότερες φορές γίνεται διαμέσου της κοιλιάς).

Με αυτή την επεμβατική τεχνική αυξάνει ο κίνδυνος απώλειας του εμβρύου κατά 1% σε σύγκριση με τις γυναίκες που δεν υποβλήθηκαν σε αυτή την επἐμβαση. Η εξέταση διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Μετά είναι δυνατό να παρατηρηθεί ήπιος κοιλιακός πόνος και ίχνη αίματος.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως δεν υπάρχει κάποιος γενικός έλεγχος για τις χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Τα αποτελέσματα παρέχουν πληροφορίες για την ασθένεια για την οποία έγινε ο έλεγχος. Για αυτό το λόγο και ο χρόνος που χρειάζεται για τη λήψη των αποτελεσμάτων εξαρτάταται από την αθένεια για την οποία ελέγχεται.