Αυχενική διαφάνεια

Μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας – Προγεννητικός έλεγχος πρώτου επιπέδου.

Πρόκειται για μία υπερηχογραφική εξέταση, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται από εξιδικευμένους υπρηχογραφιστές, που ασχολούνται αποκλειστικά με τον προγεννητικό έλεγχο και είναι πιστοποιημένοι από το FMF (Fetal Medicine Foundation)

Με την εξέταση αυτή προσδιορίζεται ο κίνδυνος παρουσίας στο έμβρυο χρωμοσωμικών ανωμαλιών.Η πιθανότητα αυτή αυξάνει όσο αυξάνει και η ηλικία της μητέρας.

Ελέγχεται το πάχος της δερματικής πτύχης του αυχένα του εμβρύου, το κεφαλουραίο μήκος του, η καρδιακή συχνότητα και η ανατομία του εμβρύου. Με βάση αυτά τα στοιχεία και κάποιες άλλες παραμέτρους, όπως η ηλικία της μητέρας, τα επίπεδα της β-χοριακής γοναδοτροπίνης και της ορμόνης PAPP-A, υπολογίζεται η πιθανότητα κάποιας χρωμοσωμικής ανωμαλίας. Η εξέταση αυτή γίνεται μεταξύ της 11ης και 14ης εβδομάδας της κύησης.