Αμνιοπαρακέντηση

Η αμνιοπαρακέντηση γίνεται συνήθως μεταξύ της 16ης και της 26ης εβδομάδας, τότε που το έμβρυο περιβάλλεται με αρκετή ποσότητα αμνιακού υγρού. Με τη βοήθεια υπερήχων, ο γιατρός εισάγει μια σύριγγα στον αμνιακό σάκο σε σημείο που δεν κινδυνεύει να τραυματίσει το έμβρυο ή τον πλακούντα και εξάγει ικανή ποσότητα αμνιακού υγρού που αποστέλλεται για εξέταση.

Τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης θα αποκλείσουν ή θα επιβεβαιώσουν την παρουσία γενετικών ανωμαλιών στο έμβρυο. Ο κίνδυνος αποβολής μετά την εξέταση είναι 1 αποβολή στις 200 κυήσεις στις οποίες πραγματοποιείται η εξέταση​