Κολποσκόπηση

Η κολποσκόπηση είναι μία μη επεμβατική, ανώδυνη και σύντομη στη διάρκεια πράξη. Ο γυναικολόγος παρατηρεί τον τράχηλο, τον κόλπο και το αιδοίο σε μεγάλη μεγέθυνση με τη βοήθεια ενος ειδικού μικροσκοπίου, το κολποσκόπιο. Το κολποσκόπιο είναι ένα διοφθάλμιο στερεοσκοπικό μικροσκόπιο που μεγενθύνει την εικόνα 10-40 φορές. Η εξέταση πραγματοποιείται με την εισαγωγή στον κόλπο ενός ειδικού οργάνου, τον κολποδιαστολέα, όπως και στην απλή γυναικολογική εξέταση. Στη συνέχεια εξετάζεται η περιοχή του τραχήλου της μήτρας με διάφορες τεχνικές. Χρησιμοποιούνται ειδικά διαλύματα(Lugol, οξικό οξύ) τα οποία ῾βάφουν῾ διαφορετικά τις ύποπτες περιοχές. Σε περίπτωση που ανευρεθούν βλάβες συνίσταται η λήψη βιοψίας(διαδικασία ανώδυνη που δε χρίζει αναισθησίας) και η ιστολογική επιβεβαίωση μετά από παθολογοανατομική εξέταση.

κολποσκοπηση